Messer

 

Nabízíme kvalitní technické plyny od špičky na trhu firmy Messer. Mezi nejrozšířenější technické plyny patří acetylen, argon, oxid uhličitý, kyslík, dusík a vodík. Společnost Messer rovněž nabízí mnoho těchto plynů ve formě směsí pro speciální použití.

 

Acetylen

Acetylen je vysoce výkonný palivový plyn vyráběný tradiční metodou reakce karbidu vápenatého s vodou.  Acetylen má celou řadu použití: např. v technologii svařování plamenem, řezání, čištění plamenem, žárového stříkání nebo vyřezávání plamenem. Další informace o vybraných produktech naleznete v našich produktových listech. ARGON Nejdůležitější chemickou vlastností argonu je jeho netečnost, což z něj činí ideální ochranný plyn – i při vysokých teplotách, které jsou běžné v metalurgii a při obloukovém svařování. Další informace o vybraných produktech naleznete v našich produktových listech.

 

Helium

Díky svým speciálním vlastnostem je helium nepostradatelné pro mnoho aplikací – například jako plyn v balonech a vzducholodích, jako ochranný plyn při svařování, stopovací plyn při zjišťování netěsností nebo jako plyn v plynové chromatografii. Další informace o vybraných produktech naleznete v našich produktových listech.

 

Oxid uhličitý

Mezi speciální vlastnosti oxidu uhličitého patří jeho netečnost a jeho vysoká rozpustnost ve vodě. Díky oxidu uhličitému jsou nápoje perlivě svěží, používá se při úpravě pitné vody a je alternativou k agresivním kyselinám při neutralizaci odpadní vody. Po zmrazení, v pevné a kapalné formě, se CO2 změní na suchý led, který je vhodný jako chladicí nebo čisticí médium (pro tryskání suchým ledem). Další informace o vybraných produktech naleznete v našich produktových listech.

 

Kyslík

Nejdůležitější vlastností kyslíku je jeho reaktivita. Je jen málo prvků, s nimiž kyslík nereaguje. Obohatíme-li atmosféru o kyslík, pak v porovnání s běžným vzduchem výrazně urychlíme oxidační a spalovací procesy. Díky těmto vlastnostem je kyslík nepostradatelný pro metabolismus mnoha organismů, a proto je používán v mnoha oblastech úpravy vody a aplikacích technologií ochrany životního prostředí. Další informace o vybraných produktech naleznete v našich produktových listech.

 

Dusík

V průmyslu a výzkumu se N2 používá jako chladivo nebo inertní plyn. Po použití se nezměněný vrací do atmosféry. Další informace o vybraných produktech naleznete v našich produktových listech.

 

Vodík

Vodík se používá jako palivový plyn pro speciální aplikace a jako ochranný plyn při tepelném zpracování, v potravinářství a v elektronickém průmyslu. Své uplatnění nachází také jako složka některých ochranných plynů pro svařování. Díky své vysoké tepelné vodivosti je vodík rovněž vhodný i jako chladicí plyn – například pro elektrické generátory. Avšak dosud se největší část produkce vodíku využívá pro syntézu čpavku a metanolu. Chemický průmysl jej také využívá pro mnoho hydrogenačních procesů. O vodíku se rovněž mluví jako o alternativním zdroji energie pro budoucnost.

Copyright 2017. GPC Planá. Všechna práva vyhrazena

Search