Propan butan

Propan a butan patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu.

Za normálního (atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu (asi 260x). Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku.

Propan-butan je směs v názvu uvedených produktů ( propanu a butanu ). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází tak ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší.

Výhody námi dodávaných propan-butanových lahví:

  • mobilita – lahve lze snadno přepravovat a skladovat – pro všestranné využití
  • efektivnost – např. jedna láhev vydrží několik grilování
  • špičková kvalita – s našimi lahvemi získáte čistý a standardizovaný propan
  • bezpečnost - spravujeme technologie, které zaručují přesné a trvalé bezpečnostní kontroly všech lahví
  • šetrnost k životnímu prostředí - LPG neprodukuje kouř nebo jedovaté plyny a nepředstavuje žádné nebezpečí pro podzemní vody nebo půdu

 

Vysokozdvižné vozíky, provozované na LPG – propan – mají oproti vozíkům na dieselový nebo elektrický pohon řadu výhod :

  • schopnost provozu jak v hale, tak zároveň na venkovních plochách i s nerovným povrchem
  • pouze krátká přestávka pro „tankování“ výměnou láhve
  • výfukový systém nemusí být osazen filtrem pevných částic – výfukové spaliny neobsahují saze a nepoškozují tak přepravované zboží • možnost provozu v ekologicky chráněných lokalitách a hygienicky čistých potravinářských provozech
  • nepotřebují drahé nabíjecí stanice
  • nejsou zatíženy náklady na recyklaci akumulátorů 

Podstatným parametrem tlakových láhví s pohonným LPG je vnitřní čistota obalu a jeho bezpečnost a spolehlivost. Tyto parametry s rezervou splňuje speciální obalové konto. Jedná se o zcela nové odlehčené ocelové tlakové láhve o obsahu náplně 11 kg propanu, vše v souladu s příslušnými zákony.

Láhve jsou vyrobeny v provedení dle požadavků normy EN1442 a splňují všechny parametry jakosti vnitřní povrchové úpravy obalu v souladu s použitím pro pohonný LPG . Ocelové tlakové láhve, dodáváné firmou GPC Planá pro pohonný propan jsou průběžně nově pořizované, hmotnost prázdného obalu se pohybuje kolem 10,5 kg.

Ocelová tlaková láhev je v praxi ověřený a provozně odolný typ obalu. K dispozici máme i kompozitní láhve s obsahem 10 kg propanu nebo hliníkové láhve s obsahem 11 kg propanu.

Copyright 2017. GPC Planá. Všechna práva vyhrazena

Search